Jestem przedszkolakiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-031/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Gmina: Gostyń

Wartość ogółem: 1226268,9

Wydatki kwalifikowalne: 1226268,9

Dofinansowanie: 1042328,57

Dofinansowanie UE: 1042328,57

Nazwa beneficjenta: Urząd Miejski w Gostyniu/Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

NIP beneficjenta: 6961037349

Kod pocztowy: 63-800

Miejscowość: Kunowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2009

Data zakończenia realizacji: 8/29/2011

wzor na ek, gmina czarnków, zmiana pkd z mocą wsteczną, rower w mieście, aneks do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika wzór doc, chojnice urząd pracy, nie myśli o innych, praca operator koparki wielkopolska, zsz2 wrzesnia, wszystkie mają dwie strony, art 42 ustawy o vat, trzcinica, kobieta z zasadami, szkolenia z funduszy unijnych, zuspel, weryfikacja zaświadczeń zus, bgk dyrektorzy departamentów, dofinansowanie dla nowych firm

yyyyy