JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-229/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Gmina: Krypno

Wartość ogółem: 471681,84

Wydatki kwalifikowalne: 471681,84

Dofinansowanie: 400929,56

Dofinansowanie UE: 400929,56

Nazwa beneficjenta: Gmina Krypno

NIP beneficjenta: 5461338716

Kod pocztowy: 19-111

Miejscowość: Krypno

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat moniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

rozwój usług rolniczych, urlop wychowawczy osoby współpracującej 2020, wuro 2021, komed puławy, narzuty pracodawcy, astrocent, 23 3, regulamin pracy rady ministrów, kiedy rekrutacja do przedszkoli 2022 warszawa, zus i krus czy lata pracy się sumują 2020, kture, tzn24, info tarnów, pup lesko, wskaźniki pl, węgorzewo praca, umowa dzierżawy gruntów rolnych a dopłaty unijne wzór

yyyyy