Jestem przedszkolakiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-008/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Rudziniec

Wartość ogółem: 948045,81

Wydatki kwalifikowalne: 948045,81

Dofinansowanie: 805838,94

Dofinansowanie UE: 805838,94

Nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji Przedszkolnej

NIP beneficjenta: 8982112726

Kod pocztowy: 50-244

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

transformacja cyfrowa, żłobek pierwsze kroki, czy mozna zmienic szczepionke, rynek lokalny, hurtownia ,magazyny outlet w niemczech, ktg co oznaczają liczby na monitorze, aranżacja okna w kamienicy, parafia wszystkich świętych warszawa, czcionki word ozdobne, huśtawka z pergolą, pożyczka dla firmy jednoosobowej tarcza, rpo wm 2014 2020, port praski otodom, kuznia kompetencji

yyyyy