Jestem sobie przedszkolaczek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-092/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Dywity

Wartość ogółem: 444100,99

Wydatki kwalifikowalne: 444100,99

Dofinansowanie: 377485,84

Dofinansowanie UE: 369169,53

Nazwa beneficjenta: Edu-Consulting Agnieszka Merchel-Pieczkowska

NIP beneficjenta: 7392891479

Kod pocztowy: 11-001

Miejscowość: Dywity

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

mama wraca do pracy projekt, wpłynęło, desiq, jakie szanse ma polska na euro, ue wd, bip malopolska pl, inwestycji, wałbrzych dlawas, 22 454 45 00, kościół w domachowie, aktywna lista płac 2022 excel, biblioteka polona, zgodność partnerska, łatwiej, spółdzielnia mieszkaniowa środula, koronawirus 18.05.2021, badanie zdolności określania źródła dźwięku, dopisz do każdej z podanych rodzin wyrazów słowo które do niej należy, estera imię, przykładowe projekty unijne

yyyyy