Jesteśmy mistrzami w zdobywaniu wiedzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-045/14-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Myszków

Wartość ogółem: 497655,76

Wydatki kwalifikowalne: 497655,76

Dofinansowanie: 423007,4

Dofinansowanie UE: 423007,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Myszków

NIP beneficjenta: 5771952646

Kod pocztowy: 42-300

Miejscowość: Myszków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/15/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ecoport szczecin, dwa klocki przedstawione na rysunku obok położono, ii urząd skarbowy łódź górna, bon energetyczny wniosek online

yyyyy