Jesteśmy po to, by wzajemnie sobie pomagać w podróży zwanej życiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-316/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina:

Wartość ogółem: 274015

Wydatki kwalifikowalne: 274015

Dofinansowanie: 265794,55

Dofinansowanie UE: 232912,75

Nazwa beneficjenta: Powiat Sokołowski

NIP beneficjenta: 8231627536

Kod pocztowy: 08-300

Miejscowość: Sokołów Podlaski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

mops wąchock, na wyjściach dróg ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi, brutto wikipedia, dofinansowanie ocieplenia domu jednorodzinnego 2018 małopolska, chińskie koluszki, głośne spłukiwanie wody w toalecie, rozwój społeczno gospodarczy, praca psycholog podlaskie, zsp2 leżajsk

yyyyy