Jesteśmy równi, chociaż różni od siebie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-089/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Jeziorany

Wartość ogółem: 315481,25

Wydatki kwalifikowalne: 315481,25

Dofinansowanie: 310746,75

Dofinansowanie UE: 264134,73

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA

NIP beneficjenta: 7393662315

Kod pocztowy: 11-010

Miejscowość: Barczewo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

adam hamryszczak, duży przedsiębiorca, decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej wzór, dane są liczby a=347 6, powiatowy urząd pracy świnoujście, jupi park sukcesja, badanie jelita grubego, czy mozna zmienic szczepionke, jajosty, demarol zielonki, święto warzyw pobiednik 2019, jak zablokować stronę internetową chrome, inspektorat transportu drogowego raszyn, zus dla nowych firm 2020, ramy czasowe, ns konsulting lublin, powiatowy urząd pracy w wieluniu, tarnów al solidarności 5 9, powiatowy urząd pracy w świeciu, choroba pewnej populacji roślinnej, ukraina zasoby naturalne mapa

yyyyy