Jesteśmy za indywidualizacją

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-293/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrołęcki

Gmina: Troszyn

Wartość ogółem: 110303

Wydatki kwalifikowalne: 110303

Dofinansowanie: 110303

Dofinansowanie UE: 93757,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Troszyn

NIP beneficjenta: 7582165888

Kod pocztowy: 07-405

Miejscowość: Troszyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrołęcki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

zs3 hajnowka, przedszkole nr 80, kabina prysznicowa cala zabudowana, miasta polski powyżej 500 tys, polska wielkosc, opieka covid kwiecień 2021, pit 5 2019, przetargi zachodniopomorskie, ug szaflary, program profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, jak zaadresować pismo do dyrektora, odporny ang, oznaczenia dla niewidomych, dodatek za znalezienie pracy, s19 lublin niedrzwica, plan rozwoju osobistego przykład, rarytas malbork

yyyyy