Jesteśmy za indywidualizacją

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-307/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat łosicki

Gmina: Platerów

Wartość ogółem: 21748

Wydatki kwalifikowalne: 21748

Dofinansowanie: 21748

Dofinansowanie UE: 18485,8

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Ruskowa

NIP beneficjenta: 4960247859

Kod pocztowy: 08-210

Miejscowość: Rusków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat łosicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

resort słownik, prace polowe 2014, gber, agroturystyka wronki, parafia golancz, wyszukiwanie działalności gospodarczej, podział województw polska, dofinansowanie do opieki nad dzieckiem 2022, obserwatorium polityki miejskiej, bis 413 schemat, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

yyyyy