Jesteśmy za rozwojem przedszkoli

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-101/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Ińsko

Wartość ogółem: 174540,1

Wydatki kwalifikowalne: 174540,1

Dofinansowanie: 174540,1

Dofinansowanie UE: 148359,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Ińsko

NIP beneficjenta: 8542232403

Kod pocztowy: 73-140

Miejscowość: Ińsko

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015

europa wszystkie kraje, urząd pracy bon na zasiedlenie, lista obecności staż pup wzór, zdalne decyzja, koronawirus 15 października, fundacja aktywnej rehabilitacji, urząd marszałkowski lublin przetargi, dotacje unijne turystyka 2021, dagmara raczyńska, ic hetman, ćwiczenia czynne, państwowe jednostki organizacyjne, ic solutions, tui zwrot zaliczki koronawirus, covid 5 listopad, starówka toruń, starostwo powiatowe w opolu lubelskim, polskie lody w dubaju

yyyyy