Język angielski oknem na świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-330/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Czeladź

Wartość ogółem: 567440

Wydatki kwalifikowalne: 567440

Dofinansowanie: 567440

Dofinansowanie UE: 482324

Nazwa beneficjenta: Firma Edukacyjna „ANGMEN”

NIP beneficjenta: 6481073813

Kod pocztowy: 41-800

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

ostateczne wezwanie do wywiązania się z umowy wzór, jak powiększyć obraz w laptopie, skala barthel 2014, priorytetowo, praca psycholog pomorskie, co znaczy mb, parafia kalna pielgrzymki, mamo pracuj w it, kurs barmański kraków, wrocław kamienice, dofinansowanie z unii na firme

yyyyy