Język angielski paszportem obywatela świata

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-331/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Gmina: Lędziny

Wartość ogółem: 502780

Wydatki kwalifikowalne: 502780

Dofinansowanie: 502780

Dofinansowanie UE: 427363

Nazwa beneficjenta: Firma Edukacyjna „ANGMEN”

NIP beneficjenta: 6481073813

Kod pocztowy: 41-800

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

rewitalizacja warszawa, ferraty słowacja, carrefour karta seniora, wałbrzych sobięcin, dogoterapia cena za godzinę, jak pisać poprawnie stylistycznie, wniosek do zus o wypłatę odsetek wzór, sprawdz e recepte, 2lo chrzanow, typy reakcji, eu na zł, koronawirus 4 luty, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2021, pfe, forum inwestycje, biłgorajska agencja rozwoju regionalnego, zasadach, zaznacz sytuacje w której siła wykonuje pracę

yyyyy