Język obcy – kluczem gimnazjalisty do szkoły średniej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-104/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Żmudź

Wartość ogółem: 152087,33

Wydatki kwalifikowalne: 152087,33

Dofinansowanie: 152087,33

Dofinansowanie UE: 129274,23

Nazwa beneficjenta: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I

NIP beneficjenta: 6771618907

Kod pocztowy: 30-039

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/13/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

dom spokojnej starości dofinansowanie z unii 2018, ekonomiczny sens stosowania kotłów indukcyjnych, instytut spraw obywatelskich, polityka z plusem, szkoła zawodowa w hajnówce, icony, szpital dziecięcy w lublinie, powiatowy urząd pracy gorlice, ministerstwo rozwoju departamenty, prow 2021 lista, segregator po angielsku, instrukcja wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie 2021, połącz słowa tak aby utworzyły wyrażenia o funkcji partykuły, starostwo powiatowe kedzierzyn kozle

yyyyy