Jutro rodzi się dzisiaj

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-111/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Świecie nad Osą

Wartość ogółem: 204840

Wydatki kwalifikowalne: 204840

Dofinansowanie: 174114

Dofinansowanie UE: 174114

Nazwa beneficjenta: Gmina Świecie nad Osą

NIP beneficjenta: 8762322611

Kod pocztowy: 86-341

Miejscowość: Świecie nad Osą

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

jerzy koryciński, rękach, ulga rehabilitacyjna 2018 broszura, projekt domu kozłówka, gmina kotla, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych kpa wzór 2018, szkolenia fundusze unijne, lfr lublin, wiele rezerwatów przyrody otrzymuje symboliczne nazwy, kalkulacja przychodów i kosztów biznesplan, mbr moszczenica, festiwal piwa rybnik, określ jakich spraw może dotyczyć referendum przeprowadzone w gminie, dofinansowania na działalność gospodarczą 2021, ochrona internetu w plusie czy warto, kody pkd kwalifikujące do zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji, niedzielski jezowe, eur o2020, plan pandemii 2021, strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, plus zamówienie w trakcie realizacji

yyyyy