Jutro zaczyna się dziś – szkoła dla przyszłości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-677/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 207032,2

Wydatki kwalifikowalne: 207032,2

Dofinansowanie: 207032,2

Dofinansowanie UE: 175977,37

Nazwa beneficjenta: ECDS Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5421510818

Kod pocztowy: 15-879

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

ogarniam, dom gościnny fart rewal, pup sulęcin, krajowy rejestr nieuczciwych najemców, amortyzacja sprzętu komputerowego, świat malucha, wsparcie dla małych gospodarstw, załącznik do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. (poz. 366), procedura wycofania produktu z rynku wzór, metodyka pracy prokuratora, ściana zieleni, www dsc kprm gov pl, duze miasta w polsce, praca sompolno, mpzp lublin, na loterii jest o 30 więcej losów pustych, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa do kiedy wnioski 2022, koronawirus.pl

yyyyy