Jutrzejsze sukcesy rodzą się dzisiaj.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-214/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Wilkołaz

Wartość ogółem: 166220

Wydatki kwalifikowalne: 166220

Dofinansowanie: 166220

Dofinansowanie UE: 141287

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilkołaz

NIP beneficjenta: 7151799358

Kod pocztowy: 23-212

Miejscowość: Wilkołaz

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011

co można wyrazić słowem proszę w jakich sytuacjach go używamy, wskaż w tekście przykład informacji, poznaj polskę klasyfikacja budżetowa, fundusz odbudowy co to jest, logo strony, do negocjacji, policja stalowa wola, załącznik do protokołu wzór, urząd pracy w staszowie, polfa pełna nazwą

yyyyy