Już umiemy i chcemy więcej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-123/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Platerówka

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Gmina Platerówka

NIP beneficjenta: 6131209548

Kod pocztowy: 59-816

Miejscowość: Platerówka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/30/2013

rybactwo w polsce, gif.gov.pl, co mówi o tobie twoje pismo, druki gus 2022, urzad marszalkowski szczecin praca, kabina prysznicowa z siedziskiem i uchwytami, w gestii, urząd wojewódzki bielsko biała, refundację regionalne, przeglądy gov, urząd pracy sokołów podlaski, wstęp do ankiety, ustawa o promocji zatrudnienia 2018, 15 milionów euro ile to zł, infolinia energetyczna, szkodliwych, strategia zintegrowanego rozwoju łodzi 2020

yyyyy