Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-241/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Bielsk Podlaski

Wartość ogółem: 717994,8

Wydatki kwalifikowalne: 717994,8

Dofinansowanie: 610295,58

Dofinansowanie UE: 518751,24

Nazwa beneficjenta: Fundacja DIALOG

NIP beneficjenta: 5422709108

Kod pocztowy: 15-872

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

my innogy, dotacja z urzedu pracy, dotacje dla małych gospodarstw 2021, poludniowy, obszar wiejski, bezpiecznie w domu, służby porządkowe to, maksymalny czynsz w prywatnej kamienicy, fabryka formy rondo onz grafik

yyyyy