Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-087/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina: Dębowa Łąka

Wartość ogółem: 343006,43

Wydatki kwalifikowalne: 343006,43

Dofinansowanie: 291555,47

Dofinansowanie UE: 291555,47

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębowa Łąka

NIP beneficjenta: 8781754955

Kod pocztowy: 87-207

Miejscowość: Dębowa Łąka

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

zastaw zwykły, jak zmienić czcionkę na discordzie, www.pup.oswiecim.pl, bip malopolska pl, 155 promyk nadziei, jak piszemy po prostu

yyyyy