Kalejdoskop edukacyjny od A do Z

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-057/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Dębnica Kaszubska

Wartość ogółem: 606173,48

Wydatki kwalifikowalne: 606173,48

Dofinansowanie: 515247,46

Dofinansowanie UE: 515247,46

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębnica Kaszubska / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej

NIP beneficjenta: 8392154209

Kod pocztowy: 76-248

Miejscowość: Dębnica Kaszubska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015

praca dla ludzi po 60 roku życia, informacyjnym, jednoosobowa spółka skarbu państwa, pewien dystans podzielono na dwa etapy, na ilustracji podano wymiary kartonika ze śmietaną, dostępne środki, cse światowid, cwiczenia czynne wolne, język r, program operacyjny wiedza edukacja rozwój, system informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego

yyyyy