Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-245/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 978635,74

Wydatki kwalifikowalne: 978635,74

Dofinansowanie: 978635,74

Dofinansowanie UE: 831840,38

Nazwa beneficjenta: Miasto Jelenia Góra

NIP beneficjenta: 6110003899

Kod pocztowy: 58-500

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

kontraktor, pani z dużej, przedszkole 299, międzynarodowy numer ppe, światowy dzień ochrony środowiska 2021, darmowe prawo jazdy unia europejska

yyyyy