Kapitalne przedszkole 2

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-056/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Iwaniska

Wartość ogółem: 1057220,2

Wydatki kwalifikowalne: 1057220,2

Dofinansowanie: 898637

Dofinansowanie UE: 898637,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Iwaniska

NIP beneficjenta: 8631570426

Kod pocztowy: 27-570

Miejscowość: Iwaniska

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski / Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

komag, murzyn opiekuje się niepełnosprawnym film, objawy po transferze mrożonych zarodków, olsztyn jakie województwo, 12*5, ukraina covid, list intencyjny po angielsku, gdańsk bezrobocie, s7 wschodnia obwodnica krakowa, słowacja czarne strefy, ten wybrany eu, kurs cnc radom, 12 czerwca 2019, punkty pkd, pup ostrowiec świętokrzyski praca, oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym, bar semafor góra

yyyyy