Kapitalne przedszkole – kontynuacja funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-034/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Iwaniska

Wartość ogółem: 848518

Wydatki kwalifikowalne: 848518

Dofinansowanie: 835618

Dofinansowanie UE: 721240,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Iwaniska

NIP beneficjenta: 8631570426

Kod pocztowy: 27-570

Miejscowość: Iwaniska

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski / Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dofinansowanie do prywatnego domu opieki, rozwój społeczno gospodarczy definicja, zaproszenie do współpracy wzór, klub żeglarski nysa, załącznik do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. (poz. 366), pogotowie energetyczne sanok, przedszkola terapeutyczne, ulga od długu sms, higher co to za firmą, w poniższej tabeli podkreśl liczby spełniające podane warunki na czerwono, państwo w europie na którego terytorium w 2014, w związku z powyższym, programy unijne 2021-2027, raport z panstwa srodka, praca gródek nad dunajcem

yyyyy