Kaszëbskô Dzecnica – kaszubskie przedszkole dla dzieci z Gminy Wejherowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-067/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Wejherowo

Wartość ogółem: 925182,67

Wydatki kwalifikowalne: 925182,67

Dofinansowanie: 897427,19

Dofinansowanie UE: 786405,27

Nazwa beneficjenta: Szkoła Języków Obcych YES!

NIP beneficjenta: 9581316122

Kod pocztowy: 81-391

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

nowy zus, obok narysowano fragment planu uzupełnij, wniosek o zmianę stanowiska pracy wzór, zdanie od i, konwencja, weksel in blanco wzór, dofinansowanie na pracownika z urzędu pracy 2022, poprzedniej, kraje blisko polski, pomoc dla przedsiębiorców tarcza antykryzysowa, wynalazki szkodliwe dla środowiska, podaj po trzy przykłady produktów które są głównymi źródłami, komisja europejska logo, zaproszenie do współpracy handlowej wzór

yyyyy