Kawęczyńskim przedszkolakom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-081/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina: Kawęczyn

Wartość ogółem: 207880

Wydatki kwalifikowalne: 207880

Dofinansowanie: 207880

Dofinansowanie UE: 176698

Nazwa beneficjenta: Gmina Kawęczyn

NIP beneficjenta: 6681875486

Kod pocztowy: 62-704

Miejscowość: Kawęczyn

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/30/2014

antybiotyk a szczepionka na covid, zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych, czym jest państwo, dofinansowanie na działalność gospodarczą 2021, dofinansowanie z urzędu pracy na działalność, ewejsciówki, kumite żyrardów, postaw pytania na które odpowiadają wyróżnione zdania składowe, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w strzyżowie, 735000926, w takim bądź razie, urzad pracy końskie, 21 grudnia 2020, 43 ztm kielce

yyyyy