Każde dziecko potrafi… Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-114/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Sulików

Wartość ogółem: 119696,6

Wydatki kwalifikowalne: 119696,6

Dofinansowanie: 119696,6

Dofinansowanie UE: 101742,11

Nazwa beneficjenta: Gmina Sulików

NIP beneficjenta: 6151808708

Kod pocztowy: 59-975

Miejscowość: Sulików

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty warszawa, dotacje na budowę domu 2021, pomysł na projekt, praca pyzdry, tarczą antykryzysowa 2022 dla kogo, dotacje na zatrudnienie pracownika 2019, flagi państw europy do wydruku pdf, szałas hrubieszów, pup w rzeszowie, rozwój firmy

yyyyy