Każde dziecko to skarb

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-222/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Bodzanów

Wartość ogółem: 406232

Wydatki kwalifikowalne: 406232

Dofinansowanie: 406232

Dofinansowanie UE: 345297,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Bodzanów

NIP beneficjenta: 7742306229

Kod pocztowy: 09-470

Miejscowość: Bodzanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

projekt domu kozłówka, 1kv, mielec lokalnie, urząd miejski białystok rejestracja pojazdów, sprawozdawczosc, 26 czerwca 2019, wszystkie regiony polski, wniosek o zabezpieczenie dowodu wzór, biłgorajska agencja rozwoju regionalnego, umowa o pomocy przy zbiorach 2018 wzór, sprawdzanie poprawności tekstu, kamerdyne, gemi karczew

yyyyy