Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-067/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Olsztyn

Wartość ogółem: 320629

Wydatki kwalifikowalne: 320629

Dofinansowanie: 315819,56

Dofinansowanie UE: 272534,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Olsztyn

NIP beneficjenta: 9490492385

Kod pocztowy: 42-256

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jak wypełnić, dofinansowanie do zalozenia wlasnej dzialalnosci, polityka najnowsze wiadomości, odpady wielkogabarytowe bukowno 2022, co to jest aktywizacja, załącznik nr 14 do ustawy vat, bonnaszkolenie

yyyyy