Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-044/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 1659642,17

Wydatki kwalifikowalne: 1659642,17

Dofinansowanie: 1410695,85

Dofinansowanie UE: 1328156,22

Nazwa beneficjenta: Gmina Kielce

NIP beneficjenta: 6572617325

Kod pocztowy: 25-303

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

plus, koszty pośrednie przykłady, rozpiska euro, każdego dnia 2018, list intecyjny, stan zagrożenia 1994 cda, zapoznaj się z ilustracją i fragmentem wspomnień z zsrs, pożyczki niskooprocentowane, przedstaw przebieg procesu integracji europejskiej po utworzeniu ue, zespół szkół artystyczno projektowych w tarnowskich górach, elbląg województwo, infrastruktura punktowa, nieruchomosci lubelskie, urząd pracy kielce szymanowskiego, marr nowy sącz, 63-400 ostrów wielkopolski, dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy 2021

yyyyy