KAŻDY MA SZANSE NA SUKCES

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-186/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Gmina: Wleń

Wartość ogółem: 83993,7

Wydatki kwalifikowalne: 83993,7

Dofinansowanie: 83993,7

Dofinansowanie UE: 71394,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Wleń

NIP beneficjenta: 6161276377

Kod pocztowy: 59-610

Miejscowość: Wleń

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

pożyczka unijna, pomysł na podpis, potwierdzenie zaświadczenia zus, zalozenie, koronawirus 18.05.2021, gorseciarka wrocław, wp infolinia godziny, wnioski 2022, pieczęć wpływu, ministerstwo w usa, arki bożka 6/2, firma polmak, dofinansowanie działalności gospodarczej 2019, muktimedia, symulacja synonim, domy opieki katowice, budowa s7 lubień rabka, dni wolne holandia 2019

yyyyy