Każdy może odkrywać tajemnice świata

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-004/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Głubczyce

Wartość ogółem: 99845

Wydatki kwalifikowalne: 99845

Dofinansowanie: 99845

Dofinansowanie UE: 84868,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Głubczyce

NIP beneficjenta: 7481496365

Kod pocztowy: 48-100

Miejscowość: Głubczyce

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/17/2011

Data zakończenia realizacji: 7/26/2012

czechy w polsce, www.skierowanie nfz gov.pl, nie moge sie spisac przez pesel, praca milejów, koszalinie, strategie zarządzania, wspólnota lubartów gazeta, co oznacza jak ktos pisze trzy kropki, wiadomosci wolbromskie, horyzonty, na trasie

yyyyy