Każdy może osiągnąć sukces w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-163/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Bielawa

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Samodzielne Koło Terenowe Nr 92 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

NIP beneficjenta: 8821208556

Kod pocztowy: 58-260

Miejscowość: Bielawa

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

pomoc dla firm covid, ranking pieców gazowych jednofunkcyjnych, załączonym, mapa powiatu kieleckiego z podziałem na gminy, kapitałowy fundusz pożyczkowy, pup lubartów oferty pracy, ops gościeradów, wypisanie recepty bez wizyty u lekarza, ustawa o ochronie srodowiska, opinia o odbytym stażu wzór, jak wypełnić zin-1 mieszkanie wzór 2020, iilo tarnów, zs4 kościan, 02.10, dofinansowania na rozwój firmy 2021, ile dofinansowania na firme, kompetencje kluczowe w nauczaniu 2018, w razie w tekst, kraśnik trasa, dofinansowanie do komputera dla niepełnosprawnych 2018

yyyyy