Każdy może wiedzieć i umieć więcej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-300/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 241096

Wydatki kwalifikowalne: 241096

Dofinansowanie: 241096

Dofinansowanie UE: 204931,6

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej/Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1

NIP beneficjenta: 9542279115

Kod pocztowy: 40-026

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/25/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

szybka tura 2022, praca ketrzyn, jezyka, 50 euro na polskie, list do siebie wzór, o ile większa jest suma liczb 45 i 26 od ich różnicy, urzad pracy leczna, świebodzin pup, realizacja, pyrzyce restauracje, urząd pracy puck kontakt, fundacja nauka i tradycje górnicze, pup bolesławiec praca, male zakola, największe inwestycje w polsce 2017, język angielski w biznesie, zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji 2020, założenie działalności gospodarczej dofinansowanie, maszyna do frezowania pod ogrzewanie podłogowe wynajem

yyyyy