Każdy Osiągnie Sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-220/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina: Kotla

Wartość ogółem: 890250,51

Wydatki kwalifikowalne: 890250,51

Dofinansowanie: 890250,51

Dofinansowanie UE: 756712,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Kotla

NIP beneficjenta: 6931940547

Kod pocztowy: 67-240

Miejscowość: Kotla

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/28/2011

uzupełnij schemat dotyczący praw i obowiązków społeczeństwa francuskiego, podkarpacie.edu, wzór uzasadnienia wniosku o dofinansowanie studiów, urzad pracy łańcut, uczelnie śląsk, projekt interdyscyplinarny, oddział azow, pożyczki 2021, lidl karolkowa

yyyyy