Każdy z nas jest indywidualnoscią – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kwidzyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-253/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Gmina: Kwidzyn

Wartość ogółem: 136236

Wydatki kwalifikowalne: 136236

Dofinansowanie: 136236

Dofinansowanie UE: 115800,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Kwidzyn

NIP beneficjenta: 5811827894

Kod pocztowy: 82-500

Miejscowość: Kwidzyn

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/12/2011

Data zakończenia realizacji: 7/15/2012

jak dostać dofinansowanie na firmę, telefony dla słabowidzących, urzad pracy turek, gmina wilkołaz, czynniki ograniczające ruch turystyczny w kenii, cukiernia szabelski, firmy krakow, bur baza usług rozwojowych, zapewnienia, pup nowogard, 881450802, vat słowacja, piccolino, urząd gminy muszyna, rozwoj firmy, alternatywne paliwa, program profilaktyczny dopalacze, dziwnow ul szosowa, jak ustawić przeglądarkę domyślną chrome, panorama.racławicka, 71 728 25 56

yyyyy