Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-028/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica – miasto

Wartość ogółem: 593968,1

Wydatki kwalifikowalne: 593968,1

Dofinansowanie: 593968,1

Dofinansowanie UE: 504872,89

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Dębica

NIP beneficjenta: 8721000477

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

krawcowa dąbrowa górnicza, urzad pracy lipno oferty, popc 2021, brak oznak nadchodzącego okresu, informacyjnym, kredyt na dzialalnosc gospodarcza, wiślana trasa rowerowa brzeszcze skawina, s17 warszawa lublin, urząd pracy ostrów wlkp, korytarze transportowe w polsce, rpo lubelskie 2014-2020, co to jest fiszka, gmina bialosliwie, urząd marszałkowski łódź godziny pracy, wiedza o społeczeństwie w centrum uwagi 1, termomodernizacja 2021, kluczbork wybory 2018, wypełniony dziennik praktyk doradztwo zawodowe, zs1 działdowo, wesołe krasnoludki, www.starachowice

yyyyy