Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-232/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina:

Wartość ogółem: 35980

Wydatki kwalifikowalne: 35980

Dofinansowanie: 35980

Dofinansowanie UE: 30583

Nazwa beneficjenta: Powiat Średzki

NIP beneficjenta: 9131529763

Kod pocztowy: 55-300

Miejscowość: Środa Śląska

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

regeneracja pomp wtryskowych c 330 małopolska, brutto co oznacza skrót, budynek z desek, fundacja opole, słownik fizyczny, polska rosja o której, praski punkt wsparcia ukrainy, żabi kruk 16, urząd marszałkowski kraków praca, segregator finansowy, urząd marszałkowski toruń praca, cpe warszawa, przedszkole 16 mielec, zanieczyszczenie bałtyku 2018, rekapitulacja, wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji warszawa, czeki in blanco, otwieranie działalności gospodarczej 2018, organizacje pracodawców, kursy podnoszące kwalifikacje

yyyyy