Kierunek Europejskie Przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-025/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Ińsko

Wartość ogółem: 534041,46

Wydatki kwalifikowalne: 534041,46

Dofinansowanie: 479087,28

Dofinansowanie UE: 453935,24

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

NIP beneficjenta: 8512805432

Kod pocztowy: 70-501

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Stowarzyszenia i organizacje społeczne

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

dofinansowanie na pracownika, dopłaty do lasu 2021, sompolno, sfałszowanie podpisu gdzie zgłosić, nie mamy jak się pisze, urząd pracy szamotuły, 2 runda negocjacji, gus spis gov pl formularz, czcionka do logo, eru pzu logowanie, projekty unijne dla szkół podstawowych 2019

yyyyy