Kierunek – sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-003/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 283879,76

Wydatki kwalifikowalne: 283879,76

Dofinansowanie: 241297,8

Dofinansowanie UE: 241297,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Zamość/Zespół Szkół Nr 3 w Zamościu

NIP beneficjenta: 9223045877

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

grzejniki hybrydowe wodno elektryczne, ile miast ma polska, pieniądze za otwarcie konta 2021, kościelec dla kogo, restrukturyzacja małych gospodarstw 2020 wymogi, decyzja administracyjna a postanowienie, agroturystyka koszalin, szyfr rankingowy, godziny grudzien 2020, jak usunąć rodzinną formę płatności, dofinansowanie wkładu własnego, dokonaj podziału substancji leczniczych ze względu na efekt działania lub metodę otrzymywania, dotacje dla stowarzyszeń wiejskich, stan tynk niedźwiedź, 136 dni po 5 sierpnia

yyyyy