Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-018/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Obrazów

Wartość ogółem: 107889,95

Wydatki kwalifikowalne: 107889,95

Dofinansowanie: 91702,5

Dofinansowanie UE: 89579,33

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy k. Sandomierza

NIP beneficjenta: 8641950001

Kod pocztowy: 27-641

Miejscowość: Obrazów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski / Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

powiatowy urząd pracy w pucku, obszar rewitalizacji co to znaczy, wąwozowa 34, mediacja przykład, greenvit łomża praca, przedsiębiorstwo prywatne

yyyyy