Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-013/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Jeziorany

Wartość ogółem: 628857,86

Wydatki kwalifikowalne: 628857,86

Dofinansowanie: 534529,18

Dofinansowanie UE: 454349,8

Nazwa beneficjenta: Klub Maluszka Ewa Arnista

NIP beneficjenta: 7391573961

Kod pocztowy: 11-320

Miejscowość: Jeziorany

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

czy las to miejsce publiczne, kwalifikacja, symbol unii europejskiej, dziennik nowogardzki, intelligence 100, wniosek arimr 2022, larigo group, kościoły żyrardów, granice słowacji, nprh wyniki 2017, przedszkole nowy tomyśl, marr myślenice, jak zapisać się na wybory

yyyyy