Klub Przedszkolaka „Bociek”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-026/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Boćki

Wartość ogółem: 282614,6

Wydatki kwalifikowalne: 282614,6

Dofinansowanie: 273700

Dofinansowanie UE: 240222,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Boćki

NIP beneficjenta: 5432067060

Kod pocztowy: 17-111

Miejscowość: Boćki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/18/2010

fundacja start up, 30001, do kiedy trwa kwarantanna narodowa, dotacje unijne 2018 lubelskie, próba a populacja, wwz, pieróg napoleoński, rybnicki uniwersytet dziecięcy, ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, szkolenia pzp, nfz dolnyslask, opaska życia dla seniora, udział przemysłu w strukturze tworzenia pkb w polsce przekracza 50, gmina pałecznica, co można sfinansować z kredytu hipotecznego, minimalny wiek prezydenta, kapitałowy fundusz pożyczkowy, agencja rozwoju regionalnego, urząd pracy biłgoraj oferty pracy pdf, dzielnica londynu na 4 litery, www.pup.tczew

yyyyy