Kluby przedszkolaka w Gminie Choszczno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-035/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński

Gmina: Choszczno

Wartość ogółem: 475970,5

Wydatki kwalifikowalne: 475970,5

Dofinansowanie: 475970,5

Dofinansowanie UE: 404574,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Choszczno

NIP beneficjenta: 5941530307

Kod pocztowy: 73-200

Miejscowość: Choszczno

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

solina wybory 2014, dotacje na zakup maszyn 2022, pgm chorzów zamiana mieszkań, fundusz funduszy, krawiec praga północ, piktogramy dla osób niepełnosprawnych, oszenia, związanych

yyyyy