Klucz do przyszłości -program rozwoju szkół podstawowych w gminie Łabunie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-034/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Łabunie

Wartość ogółem: 828642,02

Wydatki kwalifikowalne: 828642,02

Dofinansowanie: 719742,02

Dofinansowanie UE: 704345,72

Nazwa beneficjenta: Gmina Łabunie

NIP beneficjenta: 9222943356

Kod pocztowy: 22-437

Miejscowość: Łabunie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

podmiot pytania, jakiego koloru są znaki ewakuacyjne, na wspólnej odcinek 3278, wyniki lam 24 pl elblag, przyporządkuj do każdego z podanych opisów jedną normę społeczną, jan dyrygent zm 2020 krzyżówka, nieruchomości jastrowie, uzupełnij wpisując odpowiednie jednostki długości wysokość drzwi 210, praca dębica pup, przedszkole lubenia, adolescencja sjp, pracuje w dziale kontroli technicznej krzyżówka, krzeslo treningowe krolowej, na czym polega jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne, konferencja 28.10 zdalne, dzielnice lublina, najmniejsze miasto w polsce 2020

yyyyy