Klucz do świata marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-102/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki

Gmina: M. Suwałki

Wartość ogółem: 99980

Wydatki kwalifikowalne: 99980

Dofinansowanie: 99980

Dofinansowanie UE: 84983

Nazwa beneficjenta: Miasto Suwałki

NIP beneficjenta: 8442155152

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

małe ogródki, zrodla odnawialne, wymiar czasu pracy w służbie zdrowia 2021 tabela, grupa mpt, arctos creme, na tak, lublin ul. główna, mikrofirma program, dziennik urzedowy ue, urzad pracy ostroda, wszystkie miasta w polsce, plan ewakuacyjny, areszt śledczy w starogardzie gdańskim, www.starachowice, kontigo złote tarasy

yyyyy