Klucz do upowszechniania edukacji przedszkolnej w Siewierzu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-059/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Siewierz

Wartość ogółem: 1683300

Wydatki kwalifikowalne: 1683300

Dofinansowanie: 1658050,5

Dofinansowanie UE: 1430805

Nazwa beneficjenta: Gmina Siewierz

NIP beneficjenta: 6490006555

Kod pocztowy: 42-470

Miejscowość: Siewierz

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński / Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

polska slowa ja, znak w, dotacje na maszyny rolnicze, dla starszych osób, diagnoza 2018, małe, rejestr działań agrotechnicznych 2017, działalność gospodarcza a komornik, pomoc de minimis 2020, czym są fundusze inwestycyjne, operacji, targ na ruskiej lublin, dofinansowania unijne 2021, rezerwa 2021, katarzyna kucińska, kurs na cnc, dekarz wałbrzych, korona wirus

yyyyy