Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-043/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 810566,73

Wydatki kwalifikowalne: 810566,73

Dofinansowanie: 688981,72

Dofinansowanie UE: 585634,46

Nazwa beneficjenta: Horyzont Projekt Tomasz Więcek

NIP beneficjenta: 6442805117

Kod pocztowy: 41-200

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

nowy rok pogodny zbiór będzie dorodny jak to rozumiesz, dotacja na sklep internetowy, pismo administracyjne, kurier iławski najnowsze wiadomości, elektromechanik wągrowiec, arimr dofinansowania 2022, niwelacja terenu domowym sposobem, mój prąd wniosek w procesie weryfikacji, mojabudowa 2019, przedszkole św józefa sędziszów młp, pomoc de minimis 2019, horizon 2020, zap-3 2021, tarcza 2022

yyyyy