„Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-057/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut

Wartość ogółem: 474166,68

Wydatki kwalifikowalne: 474166,68

Dofinansowanie: 403041,68

Dofinansowanie UE: 403041,68

Nazwa beneficjenta: Gmina Łańcut/Przedszkole Publiczne w Soninie

NIP beneficjenta: 8151584084

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Sonina

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/20/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

aca 121 karta walk, agnieszka bogdan, postojowe pomoc publiczna, duże domy projekty, ile punktów do żłobka w warszawie, ecoport szczecin, co jest 17 lutego, bon na cyfryzację 2021 wniosek

yyyyy