Kolorowe przedszkola w gminie Świdwin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-115/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Gmina: Świdwin

Wartość ogółem: 347824

Wydatki kwalifikowalne: 347824

Dofinansowanie: 347824

Dofinansowanie UE: 295650,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Świdwin

NIP beneficjenta: 6722023812

Kod pocztowy: 78-300

Miejscowość: Świdwin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

wiatr z papierową miarą, katalog szkolnictwa, województwa o najmniejszej gęstości zaludnienia, monitor postepu, staż uczniowski, duży przedsiębiorca, szkoła podstawowa nr 17 nowy sącz, 20 marca protest, sadecki urzad pracy, pomysłodwcy, inwestprojekt lublin, kurs irata, pcpr ząbkowice, powiatowy urząd pracy w opolu, nią czy niom, dolnośląski szpital specjalistyczny im. t. marciniaka centrum medycyny ratunkowej wrocław

yyyyy