Kolorowe przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-221/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Rymanów

Wartość ogółem: 386191

Wydatki kwalifikowalne: 386191

Dofinansowanie: 380191

Dofinansowanie UE: 328262,35

Nazwa beneficjenta: Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów PROM

NIP beneficjenta: 6861577075

Kod pocztowy: 36-200

Miejscowość: Brzozów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

ko olsztyn konkursy przedmiotowe, która liczba jest większa wstaw znak większości lub mniejszości, wycinarka do pierogów, zielony zakątek suwałki, pomorskie zamkniecie, sala zabaw dąbrowa górnicza, euro polska slowacja, eko maluch, czas finansów

yyyyy